چرا بیشتر گل ها خوشبو هستند

عطر خوش ها در حقیقت برای جلب و جذب حشراتی است که در جستجوی غذا هستند. در جریان لقاح گیاهان نقش بسیار مهمی دارند. تقریبا تمام گیاهان به وسیله قوه تولید مثل جنسی خود را ابدی می سازند. زمانی که یک سلول نر بارور و یا به عبارتی دیگر نطفه با سلول یا تخم ماده ای ترکیب شد دارای قوه تولید مثل است.

باید دانست که شهد گل ها محلولی است که از قند تولید شده و در کیسه های کوچکی است که در قاعده گلبرگ های گل قرار دارد و به آن نوش گل یا شهدان گل می گویند.

زمانی که زنبورهای عسل یا سایر حشرات برای دسترسی به شهد معطر گل روی آن می نشینند قسمت هایی از بدن کرکدارشان به گرده های گل آغشته می شود که شامل سلول های نر بارور کننده است. آن ها این گرده ها را روی برچه ی گل که شامل تخم یا تخمک است می ریزند که تنها یکی از این گرده ها می تواند تخمک یا مادگی را بارور کند.

به نظر می رسد که حشرات به شدت جذب عطر گل ها می شوند. در حقیقت بعضی از گل ها مانند ریش بزی ( اسپره کوهی ) با آن که شهدی در خود ندارند اما چون بسیار معطر است باعث می شود حشرات به سمتش جذب شوند.

به این ترتیب باید گفت بسیاری از گل هایی که به وسیله حشرات تلقیح می شوند ترفندهای شگفت انگیزی برای رهبری حرکت حشرات به سوی خود ظاهر می سازند. این گیاهان ابداع کننده راه هایی هستند که گرده افشانی به وسیله حشرات را آسان می کند.