ویژگی های اپلیکیشن های آموزشی چاپارل

دانلود رایگان پیش از پرداخت

ابتدا رایگان دانلود کنید، از بخش های رایگان آن استفاده کنید و پس از بررسی بخش های مختلف اپلیکیشن، فقط هزینه بخش های غیر رایگان را پرداخت کنید.

هزینه کم در ازای اطلاعات ارزشمند

هر کدام از اپلیکیشن های چاپارل حاوی اطلاعات ۱۰ها کتاب و ۱۰۰ها مقاله و جزوه است، که شما فقط هزینه ای حتی کمتر از یک کتاب بابت آن پرداخت می کنید.

اپلیکیشن آموزشی اندروید

دریافت رایگان بروزرسانی ها

با یک بار پرداخت هزینه ی بخش های غیر رایگان، برای همیشه و بدون پرداخت هیچ گونه هزینه اضافه برای همیشه بروزرسانی های آینده را دریافت می کنید.

اپلیکیشن های آفلاین

اپلیکیشن های آموزشی چاپارل به صورت آفلاین تولید شده اند تا در مواقعی که به اینترنت دسترسی ندارید هم بتوانید از محتوای آن ها استفاده کنید.

در چاپارل چه می کنیم؟

در زمینه انواع مشاغل فنی اپلیکیشن های آموزشی جامع و حرفه ای تهیه می کنیم تا نیاز به منابع آموزشی بروز و معتبر در حرفه مورد علاقه شما را برطرف کنیم. این اپلیکیشن ها حاوی صدها صفحه مطالب آموزشی هستند و به صورت مرتب بروزرسانی می شوند. بیش از ۳ سال فعالیت در این زمینه و دریافت دیدگاه ها، پیشنهادات و کسب رضایت مخاطبان، چاپارل را به یکی از معتبرترین تولیدکنندگان اپلیکیشن های آموزشی تبدیل کرده است.